www.witte.se
 
Deutsches Version beim April 1
Startsida
 
Tjänster
 
Utbildning/Språk
 
Adresser
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm
Tel. 08 - 678 34 36
Mobile:+0707278525


Arbetsområden

Bildande av bolag

Vid etablering i ett annat land är det viktigt att välja rätt bolagsform eller annan försäljningsstruktur. Det är viktigt att anlita någon som besitter rutin vad gäller bolagsbildning så att stiftarna inte löper onödiga risker i det andra landet.

Företagsköp

En variant av etablering kan vara att köpa ett företag. Här behövs erfarenhet av utformning av företagsköpekontrakt. Jag besitter dock endast erfarenhet av köp av småföretag och inte börsnoterade företag.

Fastighetsjuridik

I början av 90-talet bistod jag de stora fastighetsbolagen vid förvärv av fastigheter i Tyskland. Mitt arbete innebar kontraktsskrivning vid stora fastighetsköp där flera fastigheter ingick i ett paket och det rörde sig om stora kommersiella fastigheter till höga värden. I samband med detta uppkom också en mängd frågor kring mäklarjuridik.

Bankjuridik

Efter att fastighetsbolagen gått i graven erhöll jag uppdrag från många svenska banker och finansbolag att bistå dessa vid framskaffande och realisering av panträtt i fastigheter. I samband med det uppkom också en mängd andra bankjuridiska frågor.
Jag företräder även många tyska banker med ärenden i Sverige.

Skadeståndsrätt

1994 skrev jag en bok om svensk och tysk skadeståndsrätt med tyngdpunkt på trafikolyckor med internationell anknytning. Jag har sedan dess regelbundet haft ärenden inom detta område. Även mitt stora Estoniafall där jag organiserade skadeståndsprocessen mot Meyervarvet, franska klassningssällskapet Bureau Veritas samt svenska Sjöfartsverket, var präglat av skadeståndsrätt, alltid med internationell anknytning.

Indrivning av fordringar

Jag har sedan länge hjälpt till att driva in fordringar både av enkel och komplicerad karaktär i respektive land.

Konkursrätt

Min doktorsavhandling rörde internationell konkursrätt med specialisering på Tyskland - Sverige. Det är vanligt förekommande att bolag med tillgångar i ett annat land försätts i konkurs. Det är då viktigt att veta hur man skall agera i det andra landet, vilka möjligheter konkursförvaltaren har att dra in tillgångar till boet samt vilka möjligheter konkursgäldenären har att skydda sig. Jag har också företrätt många klienter som haft anspråk mot ett konkursbo där det varit viktigt att känna till reglerna och möjligheterna att utfå något i konkursen respektive att kräva tidigare ägare på grund av direktansvar. Dessutom är det viktigt med rätt strategi ifall insolvens hotar.

Filmjuridik

Koproduktionsavtal mellan olika europeiska länder (Storbritanniens filmsubventioner går mycket bra att sammanlänka med inhemska statliga subventioner); upphovsrättsavtal; manusavtal; optionsavtal; DOP-avtal; skådespelaravtal.

Jag har gjort hela avtalsskrivningen för filmen "Baltic Storm" samt för diverse andra svenska och tyska filmprojekt.